Gaddarna
Gaddarna är en av 3 Spårarscoutavdelningar (8-9 åringar) i Vendelsö. De andra 2 avdelningarna i samma årskull heter Finkarna & Lysmaskarna.

Gaddarna är enligt scoutmetoden i sin tur indelad i 4 patruller: Biet, Getingen, Humlan och Myggan. Varje patrull har en PL=patrulledare och en VPL = vice PL. Sammanlagt är vi ca 20 scouter.

Program med mer info kommer att publiceras här och annat viktig information.

Allt som ni tycker är av intresse att vi får veta, så kom gärna med synpunkter, önskemål mm vad du skulle vilja läsa på den här sidan eller få mer information om på annat sätt till valfri ledare.

Välkomna alla till en spännande termin fylld av utmaningar.

Hälsningar ifrån dom Vassa Ledarna.
Ansvarig avdelnings Ledare: Roger Karlsson: 073-9096654
Kristoffer Jonsson 076-2926824
Helena Palmborg


Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin