Gaddarna
Gaddarna är en av 3 Spårarscoutavdelningar (8-9 åringar) i Vendelsö. De andra 2 avdelningarna i samma årskull heter Finkarna & Lysmaskarna.

Gaddarna är enligt scoutmetoden i sin tur indelad i 4 patruller: Biet, Getingen, Humlan och Myggan. Sammanlagt är vi ca 15 scouter.

Program med mer info kommer att publiceras här och annat viktig information.Välkomna alla till en spännande termin fylld av utmaningar.

Hälsningar ifrån dom Vassa Ledarna.
Ansvarig avdelnings Ledare: Kristoffer Jonsson 076-2926824
Sasha Sandenskog
Maya Parkin Sandenskog
Roger Karlsson


Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin