Läger
Lägergruppen är ansvarig för att skapa förutsättningar för deltagande i ett sommarläger men kan också arbeta med andra lägerrelaterade frågor som t.ex. undersöka möjligheterna för ett kortare kårläger under våren eller en långsiktig planering. Lägergruppen bistår materielgruppen med prognoser på framtida materielbehov.
Kårstyrelsen utser förutom lägeransvarig även en lägerkassör som har till uppgift att presentera en lägerbudget samt att följa upp lägerbudgeten och sköta samtliga in- och utbetalningar som rör lägret.
Redovisningen konteras enligt kårkassörens anvisningar. Kårstyrelsen beslutar om lägeravgifter för ledare och medföljande familjemedlemmar för varje enskilt läger.

 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin