Resurs
Resursgruppen är en pool av kårfunktionärer som kan rycka in och stötta avdelnings- verksamheten med specifika kunskaper och hålla i delar av ett avdelningsmöte. Resursgruppen håller en lista över kårfunktionärer, vad de kan hjälpa till med och på vilken nivå. När en person från resursgruppen håller i en aktivitet på ett avdelningsmöte innebär detta att man också har med ett färdigt upplägg inklusive allt material.

 
 
 
 Helen Helen Jonsson
 JanneP Jan Petersson
 Jenny Jenny Stålarm


Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin