Vendelsöscoutkår i siffror
16 sep 19 Kl: 20:55
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 117 152 269  
    - Ledare 25 41 66  
    - Övriga ledare 13 20 33  
    - Stödpersoner 3 4 7  
    - Scouter (<18år) 76 87 163  
 
  Kårstyrelsen 2 7 9  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin