Vendelsöscoutkår i siffror
1 okt 20 Kl: 20:05
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 105 138 243  
    - Ledare 29 43 72  
    - Övriga ledare 12 18 30  
    - Stödpersoner 4 4 8  
    - Scouter (<18år) 60 73 133  
 
  Kårstyrelsen 5 3 8  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin