Vendelsöscoutkår i siffror
17 jul 19 Kl: 14:59
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 114 151 265  
    - Ledare 23 37 60  
    - Övriga ledare 13 19 32  
    - Stödpersoner 3 4 7  
    - Scouter (<18år) 75 91 166  
 
  Kårstyrelsen 2 7 9  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin