Vendelsöscoutkår i siffror
26 feb 20 Kl: 20:43
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 118 155 273  
    - Ledare 34 49 83  
    - Övriga ledare 10 17 27  
    - Stödpersoner 4 4 8  
    - Scouter (<18år) 70 85 155  
 
  Kårstyrelsen 2 8 10  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin