Vendelsöscoutkår i siffror
16 sep 21 Kl: 10:11
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 129 151 280  
    - Ledare 25 39 64  
    - Övriga ledare 16 23 39  
    - Stödpersoner 2 3 5  
    - Scouter (<18år) 86 86 172  
 
  Kårstyrelsen 4 2 6  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin