Vendelsöscoutkår i siffror
24 maj 19 Kl: 8:56
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 114 150 264  
    - Ledare 23 37 60  
    - Övriga ledare 13 19 32  
    - Stödpersoner 3 4 7  
    - Scouter (<18år) 75 90 165  
 
  Kårstyrelsen 2 7 9  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin