Vendelsöscoutkår i siffror
16 jan 19 Kl: 7:52
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 119 153 272  
    - Ledare 25 36 61  
    - Övriga ledare 13 19 32  
    - Stödpersoner 3 4 7  
    - Scouter (<18år) 78 94 172  
 
  Kårstyrelsen 2 7 9  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin