Vendelsöscoutkår i siffror
25 jan 21 Kl: 9:15
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 105 138 243  
    - Ledare 27 45 72  
    - Övriga ledare 13 18 31  
    - Stödpersoner 2 3 5  
    - Scouter (<18år) 63 72 135  
 
  Kårstyrelsen 5 3 8  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin