Vendelsöscoutkår i siffror
23 jul 21 Kl: 13:35
 
FlickorPojkarTotal
  Vendelsöscoutkår 111 141 252  
    - Ledare 28 47 75  
    - Övriga ledare 12 17 29  
    - Stödpersoner 2 3 5  
    - Scouter (<18år) 69 74 143  
 
  Kårstyrelsen 4 2 6  
 
 

Funktionaliteten byggd och administreras av Curt Melin